Резане штанглице - природни камен


Сечени камен ширине 3,4,5... 7cm. Користи се за израду декоративних детаља у ентеријеру и екстеријеру...

 

Назив Јединица мере x (cm) y (cm) z (cm) Паковање (m²)
Штанглица 3cm 5 - 20 3 2,5 - 3 20
Штанглица 4cm 5 - 20 4 2,5 - 3 20
Штанглица 5-7cm 5 - 20 5 - 10 2,5 - 3 20