Производи - природни камен

 

Назив Јединица мере x (cm) y (cm) z (cm) Паковање (m²)
Штанглица 3cm 5 - 20 3 2,5 - 3 20
Штанглица 4cm 5 - 20 4 2,5 - 3 20
Штанглица 5-7cm 5 - 20 5 - 10 2,5 - 3 20
Сечени камен 10-25 cm 5 - 20 3 2,5 - 3 20
Сечени камен 25 cm 5 - 20 3 2,5 - 3 20
Буња 10 - 25 3 2,5 - 3 20
Крајцована плоча 10 - 25 3 2,5 - 3 20
Ломљена плоча 2 cm 10 - 35 3 1,5 - 2 20-25
Ломљена плоча 3 cm 10 - 35 3 2,5 - 3 20
Ломљена плоча 4 cm 10 - 35 3 3,5 - 4 18
Ломљена плоча 5 cm 10 - 35 3 4,5 - 5 15