О компанији Инграп-Омни

Компанија „Инграп-Омни„ д.о.о. основана је 1993. године у Ваљеву са 100% приватног капитала. Данас је то модерна организација са седиштем у Београду.

У свом производном програму има заокружену целину у области нискоградње и високоградње. Бави се производњом бетона, бетонске галантерије, сепарисаних агрегата, производњом и уградњом асфалта, експлоатацијом и прерадом камена у каменоломима у Козличићу, Струганику и Камаљу, прерадом арматуре, пружањем услуга превоза, одржавањем возила и машина за споствене потребе. Запошљава 205 радника и има широку кооперантску мрежу.

Производе из свог производног асортимана уграђује у објекте широм Србије, а радове изводи сопственом грађевинском механизацијом.

  • Ingrap-Omni nagrade
  • Ingrap-Omni nagrade
  • Ingrap-Omni nagrade
  • Ingrap-Omni nagrade
  • Ingrap-Omni nagrade

Велики број награда

Инграп-Омни је добитник великог броја награда и признања од којих се издвајају Награда за пословну изврсност „Оскар квалитета“ за 2008. годину, Награде Привредне коморе Србије, Регоналне привредне коморе Ваљево, града Ваљева, награда Медиа инвеста Нови Сад „Капетан Миша Анастасијевић“, Регионална награда “Бизнис партнер 2011”.