Обрађени крајцовани камен


Камен окрајцован по свом ободу, различитих димензија, користи за облагање зидова, подова и неких делова ентеријера, или као коцке за јавне површине.

 

Назив Јединица мере x (cm) y (cm) z (cm) Паковање (m²)
Крајцована плоча 10 - 25 3 2,5 - 3 20