Честа питања - о камену

 

Која је врста камена „Струганички камен“?

Струганички камен је кречњачка стена масивне текстуре, органског порекла.

За које намене се струганички камен може користити?

Струганички камен је архитектонско-грађевински технички камен који има широк спектар примене у вискоградњи, нискоградњи, хидроградњи.

Може се користити као камен за поплочавање, облагање и зидање, унутрашњих и спољашњих површина.

Има изузетно добра физичко-механичка својства, што су показала испитивања камена.

Да ли овај камен подноси ниске температуре?

Испитивања камена на Институту за путеве, Београд у складу са SRPS B.B8.002 су показала да је камен постојан на дејство мраза. Отпорност на дејство мраза може зависити од начина постављања.

Да ли је камен потребно додатно заштитити након постављања?

Препорука је да се камен заштити, посебно ако се ради о спољашњем облагању. Може се користити било које средство за импрегнацију и камен ће бити заштићен од атмосферских утицаја и прљања.

Да ли је камен потребно посебно одржавати и како?

Камен је потребно одржавати због естетског изгледа и хигијене. А чисти се средствима за чишћење и одржавање камена.

  • kamenolom Struganik, Ingrap-Omni
  • kamenolom Struganik, Ingrap-Omni
  • kamenolom Struganik, Ingrap-Omni
  • kamenolom Struganik, Ingrap-Omni